Ideologien bag

Herlev Listen

Herlev listen er løftet ud af den ideologiske svøbe, hvilket betyder at Herlev listen altid tager afsæt i hvad der er bedst for borgerne i Herlev Kommune, på det givne tidspunkt.

Der er altså ingen hellige køer eller fastlåste principper, der tvinges ned over alle sager og beslutninger, men derimod en nuanceret tilgang til de enkelte områder.

Reel Borgerinddragelse 

Herlev Listen vil arbejde for at, genoplive det aktive demokrati, med aktiv og deltagelse af kommunens borgere. Borger skal inddrages på alle niveauer og områder. Det betyder at borgerinddragelse skal være en naturlig del af alle politiske processer, fra start og frem til endelig beslutning.

Nytænkning er velkommen

Herlev Listen ønsker at lade lokale initiativer spire og give mulighed for, at udviklinger også kan starte indefra. Derfor arbejdes der for at nedsætte en række puljer. Puljerne har til formål at nytænke praksis og omsætte den gode ide til konkrete handling.

En attraktiv kommune

Herlev Listen vil hele tiden have fokus på at udvikle Herlev kommune, så det er en god og attraktiv kommune at bo i og en kommune, der let kan tiltrække nye familier.

Samspil mellem kommune og erhvervsliv

Herlev Listen vægter en kommune, der ønsker at pleje iværksætteri. Den gode ide, skal understøttes og mødes med interesse og imødekommenhed. Erhvervslivet skal opleve kommunen som en rådgiver, der skal hjælpe med at få ting til at ske.

Borgerne først

Herlev Listen er et parti som altid vil sætte borgeren først.

Talerør

Herlev Listen er et talerør for borgerne og sikrer en reel borgerinvolvering.

Sammen skaber vi…

Sammen skaber vi de bedste forhold for Herlevs fremtid.

Trygt samfund

Herlev Listen vægter at have et trygt og sikkert samfund.

Herlev listen – Formand

Kim Kristensen

“For dig der vil være med til at sikre en udvikling for borgerne i Herlev.”

Kandidaterne

Kim Kristensen

Pia Maj Jensen

Leif Ravn Jensen

Charlotte Hartung

Ole Cronqvist

Jens Due

Stem på Herlev Listen – 16 November 2021

Herlev listen

Kontakt os